Talent Event

Op dinsdag 5 november a.s. staat de 3e editie gepland van het Talent Event 2019. Het evenement krijgt de vorm van een belevenismarkt. Tijdens deze editie staan inspireren, adviseren, motiveren en informeren van werknemers, werkzoekenden en werkgevers over de veranderende arbeidsmarkt centraal. Belangrijke onderwerpen zijn duurzame inzetbaarheid, gezonde werkvloer en leven lang ontwikkelen. De focus ligt…

Lees verder!

Detailhandels-, horeca- en evenementenbeleid Culemborg

Het huidige detailhandels-, horeca- en evenementenbeleid van de gemeente Culemborg wordt vernieuwd. Wie vertegenwoordigt Pavijen en wil meepraten? Op 14 oktober a.s. kan dat! Het beleid van de gemeente is erop gericht om kaders te bieden aan detailhandel, horeca en evenementen. Dat geldt voor bestaande detailhandels- en horecabedrijven en evenementen om goed te kunnen functioneren…

Lees verder!

KCB en PWS

KCB denkt mee met onderwerpen voor PWS-werkstukken In het kader van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is Cécile van den Boogaard (aanjager onderwijs – arbeidsmarkt) op zoek naar bruikbare PWS-opdrachten vanuit het bedrijfsleven om zo leerlingen al in contact te brengen met bedrijven en instanties. Voorbeelden: Klimaatverandering en bedrijventerrein Wat is er op Pavijen nodig:…

Lees verder!

Vanaf 1 juli: de Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten deze bedrijven in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.  Voor Culemborg werkt MKB Nederland samen met de regionale partner Energie Samen Rivierenland (ESR). Zie brief gemeente…

Lees verder!

Inventarisatie vuurwerk

Voor een inventarisatie voor de gemeenteraad wordt bij verschillende groepen uit de Culemborgse samenleving achterhaald hoe er gedacht wordt over vuurwerk en vuurwerkmaatregelen. Zo willen ze ook de mening peilen van ondernemers met verschillende soorten bedrijven, uit verschillende wijken in Culemborg. Het betreft de volgende vragen: Hoe denkt u over vuurwerk? Vind u het leuk…

Lees verder!