Rapportage en factsheet Gelders corona ondernemerspanel

Hierbij de resultaten van het 4e corona ondernemerspanel. In het bericht zowel een korte toelichting op de resultaten als het Gelderse rapport en de factsheet Arnhem Nijmegen: https://www.vno-ncwmidden.nl/gelderse-ondernemers-verwachten-herstel-in-2021/ Met vriendelijke groet, Tjerry Verhoeven Regiomanager Arnhem-Nijmegen & Rivierenland 06-53786919 Boogschutterstraat 1c | 10e etage | 7324 AE  Apeldoorn T 055-5222606 | E info@vno-ncwmidden.nl Website | LinkedIn | Twitter | Facebook

Lees verder!

Inspiratiebijeenkomst Energieneutraal Pavijen

Op 3 maart 2021 vond de inspiratiebijeenkomst Energieneutraal Pavijen plaats. De bijeenkomst, gericht op de energietransitie van bedrijventerrein Pavijen in Culemborg, stond in het teken van drie thema’s: isoleren, zonnepanelen en de mogelijkheden voor een warmtenet. Met een opkomst van ruim 60 geïnteresseerden, en een inhoudelijk divers en goedgevuld programma, kijken we terug op een…

Lees verder!

Ondernemers in Rivierenland krijgen hulp van de gemeente

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. In Rivierenland deden ruim 3.000 zelfstandig ondernemers een beroep op de Tozo-regeling. Om weer perspectief te bieden en de bestaanszekerheid te versterken, komen de gemeentes in Rivierenland ondernemers te hulp. Volgende week wordt bijgaand (pers) bericht verstuurd naar de regionale kranten, naar ondernemers in Rivierenland die al eerder…

Lees verder!

Digitale bedrijfsschool: ontwikkel de softskills van je medewerkers

Roc Rivor heeft, samen met MBO Rijnland en CodeNameFuture een subsidie toegekend gekregen voor de Digitale Bedrijfsschool. Gestart wordt met een pilot waaraan onze bedrijven dit jaar kostenloos kunnen meedoen. Het betreft de ontwikkeling van softskills bij medewerkers via microlearning; laagdrempelig en snel. Vanaf half april start de eerste groep. Ben je geinteresseerd, neem dan…

Lees verder!

Laat je personeel gratis testen!

De overheid heeft een subsidie beschikbaar gesteld om werkgevers de mogelijkheid te bieden om hun medewerkers te laten testen. Hierdoor wordt de veiligheid op de werkvloer vergroot en uitval door ziekte en quarantaine verminderd! Graag delen wij onderstaande informatie m.b.t. de mogelijkheid om werknemers GRATIS te laten testen met jullie vereniging om deze te delen…

Lees verder!

Verantwoord winkelen: Click en Collect

Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord winkelen –  Aanpak Covid-19 in de detailhandel – Versie Click en Collect Vanaf 10 februari 2021 is een click en collect-systeem toegestaan in de niet essentiële detailhandel. Deze wijziging in het maatregelenpakket leidt tot deze aanvulling van het Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord winkelen (hierna: Afsprakenkader). Deze is eerder besproken…

Lees verder!