De KCB organiseert tweemaandelijks bijeenkomsten met interessante (lokale) sprekers uit het bedrijfsleven en gemiddeld twee bedrijfsbezoeken. Een ideaal platform om ideeën uit te wisselen, samen te werken en te netwerken. In juni wordt het seizoen feestelijk afgesloten met het lokale Business Event, waar de Culemborgse ondernemer van het jaar wordt gekozen in twee categorieën MKB/detailhandel en Grootzakelijk.
Daarnaast kunnen leden zich aanmelden voor het geven van een workshop ‘voor leden door leden’.

Wilt u verder kijken dan uw eigen bedrijf? Meedenken, samenwerken en u betrokken voelen bij de lokale (ondernemers)gemeenschap? Meld u aan! Geïnteresseerde vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen, ondernemers in de gemeente Culemborg kunnen zich per e-mail aanmelden als kandidaat-lid. Het bestuur zal uw aanmelding toetsen aan de statuten en daarna contact met u opnemen.

De contributie bedraagt € 250,- per jaar; het lidmaatschap loopt per boekjaar. Opzeggen lidmaatschap kan minimaal 4 weken voor aanvang van het nieuwe seizoen, ofwel voor 1 augustus.

Op dit moment zijn er zo’n 120 leden; allemaal bedrijven en allemaal gevestigd in Culemborg. Leden worden automatisch opgenomen in de ledenlijst en mailinglijst en worden d.m.v. een nieuwsbrief geïnformeerd over nieuwtjes en bijeenkomsten. Hierin staat ook altijd een link om je hiervoor aan te melden. Er zijn 6-8 bijeenkomsten per jaar, met inloop vanaf 17:30 uur en altijd met eten erbij. Bij de bijeenkomsten mogen maximaal 2 vertegenwoordigers per organisatie aanwezig zijn.

Voor informatie stuur een email naar

info@kcbculemborg.nl