Duurzaam Pfeiffer Vacuum Benelux

Duurzaam ondernemen is tegenwoordig niet meer weg te denken op een bedrijventerrein, zo ook op Pavijen in Culemborg. Om aan duurzame bedrijfsvoering te kunnen doen zijn vaak serieuze investeringen nodig. Dit zorgt bij een groot aantal bedrijven voor enige terughoudendheid. Toch zien we steeds meer bedrijven op Pavijen deze investering maken. Pfeiffer Vacuum Benelux BV,…

Energiewinst Pavijen

Bedrijven besparen energie op industrieterrein Pavijen Onder de naam ‘Energiewinst Pavijen’ gaat Vrijstad Energie bedrijven begeleiden bij besparing op de energiekosten en verduurzaming. Op 11 september vindt daarover een informatiebijeenkomst plaats. Met een digitaal programma wordt het energieverbruik en de besparingskansen in kaart gebracht. De meetgegevens worden gecombineerd met acties om concreet energie te besparen. …

Samen Ondernemen in Culemborg

Dit voorjaar vroegen twee raadsleden van verschillende partijen het bestuur van de Kring Culemborgse Bedrijven om onze belangrijkste agendapunten voor de komende raadsperiode op papier te zetten, bij voorkeur op één A4. Dat is ons gelukt. Vanuit de Ondernemersvisie 2025 wil de KCB met het document KCB_Samen ondernemen in Culemborg politieke partijen input geven voor…

Regionaal Investeringsfonds

Een eigen Regionaal Investeringsfonds maakt het mogelijk om (publiek)private projecten te stimuleren en initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan te jagen en te cofinancieren. Dit fonds komt voort uit het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland, waarin overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers (de 5 O’s) zich in zetten voor projecten die de drie economische speerpunten…

OndernemersLab Culemborg

De KCB-avond van 29 november vond plaats in een loods op het terrein van Bouwbedrijf In den Eng aan de Parallelweg West. Een bijzondere locatie op een koude winteravond. Een draaiorgel, glühwein, vuurkorven en heerlijke stamppotten zorgden voor de perfecte sfeer. Een verrassend hoge opkomst en vele enthousiaste reacties. Roel Ulder (werkzaam in het beheren…

Kwaliteit bedrijventerrein Pavijen

De visuele aantrekkelijkheid, de bereikbaarheid met openbaar vervoer en de parkeerfaciliteiten van bedrijventerrein Pavijen in Culemborg laten te wensen over. Het zijn de belangrijkste aandachtspunten uit een onderzoek, dat VNO-NCW Rivierenland en de Kring Culemborgse Bedrijven  (KCB) hebben gedaan naar de kwaliteit van het bedrijventerrein. De 206 bedrijven die gevestigd zijn op Pavijen zijn benaderd…

Fair Trade Culemborg bijeenkomst

Op 29 maart wordt de Fair Trade Culemborg bijeenkomst, zoals al eerder voor de KCB-leden is georganiseerd, nogmaals herhaald voor alle bedrijven op Pavijen. Kon u toen niet bij deze informatieve avond aanwezig zijn, pak deze nieuwe kans! Hierbij treft u de Fair Trade Uitnodiging. Fair Plaza is een Fair Trade groothandelscentrum waar maar liefst…

Rosita Setz nieuwe voorzitter KCB

Culemborgse Courant 24 februari 2016 CULEMBORG De Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) kreeg op de bijeenkomst van 15 februari voor het eerst in haar 40-jarig bestaan een vrouw als voorzitter. Dat feit werd gemarkeerd door gastspreker Saskia Paulissen die de zaal op humoristische wijze inzicht gaf in de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat vrouwen vaak een meer verbindende…