Ik ben ondernemend, een leider, een creatief denker, kan goed brainstormen en samenwerken. Ik sta bekend als een specialist en trainer op het gebied van presentatietechnieken. En ben een motor achter diverse (culturele) initiatieven in Culemborg.

Voorbereidingsbesluit Pavijen (vervolg)

Voorbereidingsbesluit Pavijen Er is veel vraag naar extra woningen in Culemborg. Binnen de stadsgrenzen ziet de gemeente kansen bij spoorzone West en bedrijventerrein Pavijen. De gemeente onderzoekt met verschillende partijen welke gebieden op het, oostelijke deel van bedrijventerrein Pavijen geschikt zijn voor woningbouw. De gemeenteraad stelde daarom op 20 mei 2021 een voorbereidingsbesluit vast. Met…

Actieplan economie 2021-2022

Het actieplan economie is een initiatief van de gemeente Culemborg en is samengesteld door Paul Kersten Adviseur Economische Zaken. Dit is gebeurd op basis van actueel beleid, data-analyse, gesprekken met o.a. ondernemerscollectieven, binnenstadsregisseur, parkmanager, stuurgroep binnenstad en VVBC. Het markeert een stand van zaken in de Culemborgse economie ten tijde van de coronacrisis en levert…

Windwinning Culemborg (vervolg)

Op vrijdag 19 februari 2021 was de online informatieochtend speciaal voor bedrijven op Pavijen.Tijdens de ochtend is een flink aantal onderwerpen de revue gepasseerd. Zoals het effect van het windpark op Pavijen door slagschaduw en geluid. Ook werd door een virtuele tour getoond hoe de windmolens straks medio 2025 eruit gaan zien. De presentaties zijn…

Hub Rivierenland-VIP experience

Hub Rivierenland helpt bedrijven in de regio effectief en structureel zichtbaar te zijn bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Als deze leerlingen weten wat mogelijk is bij deze bedrijven, kunnen ze dit meenemen bij de toekomstkeuzes die ze maken. Alle inspiratie en ervaring helpt hierbij. Een aantal KCB-leden doen mee aan de VIP experience voor…